Bliv medlem

Man kan støtte lokalarkivets daglige drift ved at være medlem.
Kontingentet er 100 kr. årligt pr. husstand inkl. årsskriftet.
Der kan betales på følgende måder:
Direkte henvendelse på arkivet i åbningstiden.
Eller ved at indsætte beløbet på foreningens konto i Frøs Sparekasse, Brørup.
Reg. 7571 kontonr. 000-037-8925 eller Mobilpay Box82124.
Det er vigtigt med Box foran, da indbetalingen ellers vil blive registreret forkert