Forfatterarkiv: Nanna Nørgaard Iversen

Midvejsmøde i WordPress

Fredag den 29. oktober 2021 var vi seks arkivfolk samlet i Roust til ”midtvejsmøde” mellem to kurser i WordPress hjemmeside. Til stede var Elly K. Jessing, Alslev, Karen Knudsen, Brørup, Troels Sørensen, Grimstrup, Mette Guldberg, SVA, Annelise Hansen, Hostrup og Nanna Nørgaard Iversen, Brørup. Troels havde været så venlig at tilbyde at lægge hus til. Vi hjalp hinanden med spørgsmål, der var opstået siden første undervisningsgang med Louise Toft Petersen 27. september. Ved fælles hjælp blev vi særligt opmærksomme på at det er vigtigt ofte at gemme og opdatere. Vi glæder os til næste kursus den 24. november. Kurserne er arrangeret af Sydvestjyske Arkiver med støtte fra VELUX FONDEN. Under en del grin og ved fælles hjælp fik vi også indsat et flot billede og en klog tekst .

Årsskrifter


Artikler bragt i Lokalhistorisk Arkivs årsskrifter 1973 – 2019

De kan alle købes på Arkivet på Brørup Bibliotek, eller ved henvendelse på telefon 2979 1670 eller  E-mail Årsskriftet vil da blive sendt mod betaling af årsskriftet + portoen. Beløbet kan indsættes på foreningens konto i Frøes Sparekasse Brørup: Reg.nr.  7571 kontonr.  000-037-8925
Årgang Side Forfatter Titel
1973-74 2 Peder Nielsen Folding Sogn
1973-74 9 Rasmus Rasmussen Sønderskov Mølle
1973-74 11 N. Dynnesen Et lidet sogn blandt mange – et digt
1973-74 12 Peder Nielsen Mergelgravning og mergling
1973-74 19 Gustav Pedersen Brørup Kirke
1975-76 2 Knud Frydendahl Eskelund i gamle dage
1975-76 12 Frederik Momsen Skoven og Hedeselskabet. Foredrag på Askov
1975-76 21 Chr. Bruun Vittrup Mølles historie
1975-76 28 L. Jespersen Svundne tider
1975-76 32 Thomas Kjems Fra Gjerndrup og Surhave
1977-79 3 Agner Frandsen Middelalderkirke i Folding
1977-79 7 Tage Hansen Brørup Andelsmejeri til 1884 – 1952
1977-79 14 Julius Pedersen Byg borg af hverdags stene
1977-79 19 Storm Nielsen Lidt om egnen omkring Lindknud og Vittrup
1977-79 28 Niels T. Christensen Brørup Gl. Kirke
1977-79 29 Margrethe L. Jørgensen Et blad af Sønderskov Mølles historie
1977-79 35 Anton Berntsen Æ Owwemøll å æ Næjjemøll
1977-79 36 Mads Nielsen Æ gaml Tingvej – Æ gaml Tingstei
1980-81 4 Tage Hansen Mejeribestyrer Jens P. Justesen
1980-81 7 P. Brorsen En vise vil vi nu sjunge
1980-81 12 P. L. Clausen Afstemningen 20. februar 1920
1980-81 19 Kaj Momsen Egnens plantager
1980-81 24 Julius Pedersen Ung i mellemkrigsårene
1980-81 35 Inger Marie Momsen Tyskernes beslaglæggelse af Langeskov 1944
1980-81 39 Iver Bendix Erindringer fra krigen 1914 – 1917
1980-81 53 Holger Nielsen Takstræet i Langeskov
1982-83 3 Harald Iversen Træk af Assersbølgårds historie
1982-83 14 Tage Hansen Brørup Andelsmejeri 1952 – 1970
1982-83 25 Storm Nielsen Lidt fra min far´s unge dage omkring århundredskiftet
1982-83 36 P. L. Clausen Under fremmedherredømmet
1982-83 41 Hans Frandsen Sørensen Erindringer fra Nørbølling
1982-83 50 Mads Nielsen Tirslundstenen
1984-85 3 H. K. Kristensen Brørup-moserne
1984-85 12 Tage Hansen Maltbæk Andelsmejeri
1984-85 21 Holger Nielsen Guldskålene fra Gjerndrup
1984-85 24 Laurits Clausen Fra besættelse til befrielse
1984-85 29 Leif Thestrup Da “det hvide lys” kom til Brørup
1984-85 56 Søren Outzen Folkedansen som kulturarv
1986-87 3 K. Høgsbro Østergaard Brørup gamle kirke
1986-87 17 Maria Skovholm Nogle af Adserbølgårds ejere og beboere
1986-87 27 Kirsten Lind Gensyn med Brørup
1986-87 32 Gitte Vestergaard Sørensen Min oldemor´s historie
1986-87 37 Anne Marie Molbech Lamberg Min barndomsby Brørup
1986-87 41 Vilhelm Schmidt En købmandsforretning i Brørup Sogn
1986-87 57 Hans Frandsen Sørensen Lidt om rejsen til Amerika
1988-89 3 Laust Fredslund Nogle furer fra min pløjemark
1988-89 24 Tage Hansen Mindestenen for mejeribestyrer Justesen
1988-89 32 Hans Oluf Juhl Barndomshjemmet i Foldingbro
1988-89 40 Anders Chr. Andersen Træer – og hvad træer kan bruges til
1988-89 47 Kaj Momsen Da der var tyskere i Langeskov
1988-89 50 Magnus Petersen Stenen på Tislund Hede
1988-89 53 Maren Kirstine Mathiassen Optegnelser fra mit levnedsløb
1989-91 3 Ingerid Nøhr Det sydlige af Brørup Sogn
1989-91 8 Knud Frydendahl Pedersen Eskelund fra 1790 til 1900
1989-91 12 Cajus Pedersen Brørup fra 1900 til 1991
1989-91 17 Storm Nielsen Det nordlige af Brørup Sogn
1989-91 22 Lars J. Lauesen Mit livs erindringer
1989-91 26 Kaj Momsen En lille del af min livshistorie
1989-91 30 Holger Nielsen Lidt om gammelt
1989-91 37 Ingerid Nøhr Nørbølling bønder i forrige århundrede
1991-93 1 Brørup Sogns Historie Folkelig vækkelse
1991-93 4 Aksel Thomsen Andelskassens 75 års jubilæum
1991-93 8 Niels Søholm J.A.K. i Brørup og omegn
1991-93 11 Arkivet Lindknud Brugsforening 1893 – 1993
1991-93 16 Arkivet Det lokale Ugeblad
1991-93 21 Thomas B. Bolvig Mennesker på Sønderskov
1991-93 34 Niels Herman Schmidt En del af mine erindringer
1991-93 85 Johs. Godsk. Hansen Mindeord over Holger Nielsen
1994-95 1 Dormann Frandsen Foldingbro før og efter Genforeningen 1920
1994-95 7 Poul Arne Hansen Brørup Kommunes skolevæsen 1650-1990
1994-95 37 Thomas Bolvig Mennesker omkring Sønderskov 1700 – 1962
1994-95 64 Ely Jørgensen En del af mine erindringer
1996-97 2 Thomas Bolvig Mennesker på Sønderskov III
1996-97 16 Erik Madsen Erindringer fra Gjerndrup
1996-97 31 Agner Frandsen Folding Kirke 100 år
1996-97 46 Arkivet Brørup som stationsby
1998-99 1 Arkivet Et strejftogt gennem Brørup Bys 125 års historie
1998-99 4 Vilhelm Schmidt Postbesørgelse før og nu i og omkring Brørup
1998-99 30 Arkivet Brørup Brugsforening 1899 – 1999
1998-99 32 Viggo Pedersen Johanne og Viggo Pedersens livsfortælling
2000-01 3 Gerda Philipp Om fattigvæsenet 17-18 og 19-hundredtallet
2000-01 8 Peter Christensen Fattigforsorgen i Brørup og omegn
2000-01 10 Peter Christensen Fattighuse og fattiggårde i Brørupområdet
2000-01 13 Viggo Pedersen Erindringer fra 1942 til 1960
2000-01 43 Holger Busch Nielsen Slægtsforskning, kirkebøger, folketællinger og KIP
2000-01 53 Anders Kristensen En entreprenør med stenknusere
2002-03 4 Ingerid Nøhr Sønderskov Mølle
2002-03 12 Holger Busch Nielsen Udskiftning af Debel og Nørbølling
2002-03 25 Holger Busch Nielsen Aftægt og aftægtskontrakter
2002-03 30 A. M. Allesøe Canada og retur 1911 – 1913
2002-03 33 Holger Busch Nielsen Bronzelurer, lurmærket smør, lurfester i Brørup
2002-03 38 Ragna Møbjerg Nielsen Margrethe Christensen, plejemor i Eskelund
2002-03 40 Viggo Pedersen Erindringer 1960 – 2001
2002-03 53 Gerda Philipp Nørbølling skoleprotocol
2004 6 Marianne Nielsen Frida Rehn
2004 22 Holger Busch Nielsen Udskiftning i 1791 af Eschelund og Tuusbøl
2004 30 Karl J. Hamann Boghandel i Brørup i 100 år
2004 44 Herman Esmann Isenkram i 100 år i Brørup
2004 46 Herman Esmann Gamle Brørup billeder
2004 52 Inge Allesø Nielsen Constance Bennesne
2004 68 Benny Steffen Jørgensen Udstyr og isenkram 1928 – 92
2004 70 Peter Christensen Vandingsinteressentselskab Kongeåen
2004 78 Holger Busch Nielsen Folketællinger siden 1787
2005-06 6 Ulla Hansen Historien om Bjørnstjerne Bjørnson
2005-06 12 Randeris, Sørensen, Pilkjær Jordemoder omkring 1860
2005-06 18 Inge Allesø Nielsen Guldet ligger for din fod, en udvandrerhistorie
2005-06 36 A. Bruun & A. S: Thygesen Russiske Krigsfanger
2005-06 40 Peter Christensen Det lille hus overfor Folding Smedje
2005-06 44 Gerda Phillipp Kidholm
2005-06 54 Andreas Bruun Asserbølgård
2005-06 70 Andreas Bruun Glarboglas
2005-06 72 Cajus Petersen Søndergade 4
2007 4 Maria Eugster Klug Historien om en schweizer
2007 11 Gert Sterup Dinesen Gert Sterup Dinesens historie
2007 17 Inge Allesø Nielsen Østergaard
2007 27 Andreas Bruun H. F. Fejlberg
2007 37 Gerda Philipp Peder Madsen Pedersens erindringer
2007 45 Inge Allesø Nielsen En udvandrerhistorie
2007 50 Andreas Bruun Andrea Gehlert Franks: Sømændenes mor
2007 57 Peter Christensen Café og Afholdsrestauration Harbjerghus
2007 61 Peter Christensen Brørups fotografiske atelier
2008 8 Andreas Bruun Hulkær vandmølle og gamle dokumenter
2008 14 Holger Busch Nielsen Mindesmærker i den gamle Brørup Kommune
2008 25 Viggo Pedersen Mit liv, hjemme i Danmark og i Australien
2008 33 Andreas Bruun Lindknud Savværk
2008 42 Andreas Bruun Et gravmæle på Lindknud Kirkegård
2008 47 Mary Lemann Sparre Petersen Om tiden i 1920´erne og -30´erne
2008 52 Erik Madsen Så vidt jeg husker
2008 60 Hans Frandsen Sørensen En udvandrerhistorie fra Nørbølling
2008 73 Arkivet Billeder “før og nu”
2009 4 Andreas Bruun Fra Lindknud kirkes protokol
2009 19 Arkivet Lindknud og Brørup, 2 selvstændige kommuner
2009 21 Michael Nobel Jacobsen Brørup Mejeri i mellemkrigsårene
2009 23 Hans Henrik Svenning Tjenestekarl på Lille Skovgaard for 60 år siden
2009 31 Holger Busch Nielsen Tegninger fra landbrug 1879 – 1904
2009 37 Peter Christensen Fra de gamle protokoller
2009 40 Erik Madsen Gjerndrup borgere og smedjen i Gjerndrup
2009 44 Andreas Knudsen Brørup Foderstofforenings historie
2009 49 A. Knudsen & E. Sørensen Brørup Tømmerhandel
2009 52 Vilhelm Schmidt Købmand, korn, foderstoffer
2009 67 Arkivet Billeder før og nu
2010 4 Andreas Bruun Lindknud sogns selvstændighed
2010 15 Forskellige Meise og spejderlivet
2010 22 Karl Marius Christensen Om Brørup sygehus. Et tidsskema, en mosaik
2010 33 Dorte Bach Andersen Om overlæge Ole Bouet
2010 38 Peter Christensen Cathrine og Steffen Brandorff
2010 44 Jens Peter Eriksen Hulvadgaard i fortid, nutid og fremtid
2010 54 Erik Madsen Sallingmanden på Lille Gjerndrupholm
2010 61 Viggo Thulesen Historie om min far, Erik Madsen Thulesen
2010 67 Peter Christensen Præstevejen og vadestederne
2011 6 Peter Christensen Fra skrot til slot
2011 8 Inge Allesø Nielsen Arkivernes Dag
2011 10 Peter Christensen Marie Cecilie Moltesen
2011 12 S. Ø. Eriksen Stensætninger i Brørup
2011 21 Andreas Bruun Da telefonen kom til vor egn som kommunikationsmiddel
2011 28 Andreas Bruun En 140 år gammel lærer- og skolehistorie fra Vittrup
2011 34 Poul Kirkegaard Klaus, Ernst Dieter og Elvira
2011 40 Ruth Randeris Mit møde med Brørup Sygehus
2011 49 Peter Christensen Alderdomsasylet
2011 53 Peter Christensen Ukrudts-, plantesygdoms- og skadedyrsbekæmpelsen
2011 60 Peter Christensen Familien Jepsen og efterkommere
2011 68 Peter Christensen Dyrlæge Olsens gamle fotografiske glasplader
2012 5 Arkivet Jernbaneoverskæring
2012 6 Inge Allesø Nielsen Arkivernes Dag
2012 8 Solveig Vestergaard Laugesen Meise og nissefesterne
2012 12 Peter Christensen Om skolelukningerne før og nu
2012 23 Andreas Bruun Om skolevæsenets oprettelse i Malt Herred
2012 26 Andrea Bruun Assersbøl Skole
2012 27 Poul Hansen Klelund Skole
2012 32 Susie Jessen Da Askov havde en friskole
2012 33 Andreas Bruun Skolernes renholdelse for 100 år siden
2012 36 Andreas Bruun Jørgen Nissen sognepræst i Lindknud
2012 45 Palle Thorsen Depotområde Brørup
2012 46 S. Ø. Eriksen Militær og Hjemmeværn i Brørup
2012 51 Helene Holst Tredje gang er lykkens gang
2012 54 Helene Holst Mine tre år som defektriceelev på Brørup Apotek
2012 63 Peter Christensen Om nogle af byens førende personer
2012 68 Ellen Sørensen Arbejdsplaner på Alderdomshjemmet Fredenshjem
2013 6 Peter Christensen Om Brørup som “Garnisonsby”
2013 8 Karl M. Christensen Arkivernes Dag
2013 10 Peter Christensen Schmidt, Lundgaard
2013 18 Arkivet Forpagtningskontrakt
2013 26 Mogens Jessen Surhavegaard
2013 33 Peter Christensen Reglement for Forsørgelsesanstalten i Surhave
2013 41 Andreas Bruun Monberg og Thorsen
2013 43 Andreas Bruun Godt besøg i Lindknud Lokalhistoriske Forening
2013 46 Andreas Bruun Direktør Niels Pedersen, der kom fra Assersbøl
2013 51 Andreas Bruun Brugsuddeler i Lindknud eller digter på Island ?
2013 56 Peter Christensen Den gamle biograf
2014 6 Andreas Bruun Knud Frydendahl Pedersen
2014 9 Aage Søgaard Andersen Præstkær præsteenkesæde
2014 14 Arkivet Manøhus efter 1890
2014 15 Vagn Hansen Historien om nøgle 6
2014 16 Bruun-familien Fra en epoke i rutebilhistorien
2014 29 Vilhelm Schmidt Sikringsstyrken under første verdenskrig
2014 34 Andreas Bruun Vittrup Vindmølle
2014 38 Vilhelm Schmidt Et soldaterbrev og dets vej
2014 43 Andreas Bruun Jernbane til Lindknud ?
2014 53 Kristen Sørensen Min barndom på landet i Vittrup
2015 5 Kristin Sørensen Min barndom på den gamle gård i 1956 og fremefter
2015 13 Helene Holst Aksel Holst – Landbrugsmaskiner
2015 22 Andreas Bruun En kort historie om Anna Lund, f. Østergård Nielsen
2015 25 Arkivet I anledning af 100 året for kvinders stemmeret
2015 28 Vilhelm Schmidt Estrup – da der var liv på hovedgården
2015 33 Andreas Bruun Sikring af brødkorn i 1916
2015 41 Peter Christensen Til minde om tante Ville – ”Bedste”
2015 59 Vagn Storm I/S Vittrup Baun
2016 6 Vilhelm Schmidt Pengeinstitutter i Brørup
2016 27 Afskrift af dagbog afleveret af Andy Jensen En Amerikarejse i 1888
2016 32 Andreas Bruun En god kasse arkivalier med oplysninger om Vittrup vindmølle og om “Æ lille møller”
2016 38 Andreas Bruun Kultivering af Bække mose 1922-25, Vittrup mergelselskab, samt en historie om naturens kredsløb, menneskers indgriben og tidernes skiften
21016 47   Sydslesvigske feriebørn
2016 51 Manfred Kjær En fortælling om mine år i Vittrup og Lindknud
2016 53 Peter Christensen “Lyng Johan”
2016 58 Peter Christensen Ledvogterhuset ved Tingvej
2016 61   Kirke/skole stien over banen
2016 64   Fra arkivets gemmer
2016 68   Billeder fra bankdirektør Christiansens negativ-ruller
2016 73   Artikler bragt i Lokalhistorisk Arkivs årsskrifter 1973 – 2013
2017  04  Andreas Bruun  Mindeord om Peter Christensen (P.C.)
2017  06  Johan Christensen  Bestyreren fra Rhodesia, der vendte hjem
2017  08  Andreas Bruun  Mindeord om Kaj Larsen
2017  11  Andreas Bruun Den forsvundne jættestue
2017  13    Arkiv.dk – Indgangen til Danmarkshistorien
2017  15    Brørup Rotary Klub på besøg
2017  16    Besøg fra Fredenshjem
2017 18   Studietur til Viborg
2017 20   Arkivernes Dag 2016
2017 22 C.F .Christiansen – Laurids Clausen – Lauritz Lauritzen Brørup-Holsted Folkedansere – 80 års jubilæum
2017 36 Mogens Lorentzen, Foldingbro Foldingbro – Den gamle grænseby
2017 47 Johan Hansen Min barndoms rutebil
2017 53 Andreas Bruun Store forandringer for egnens landbrug
2017 58 Indleveret af Svens Aage Thygesen En sort stork til lensgreven
2017 61 Ellen Marie Viuff Brugsforeningerne i den “gamle” Brørup kommune
2017 67   Kromandens døtre
2017 73   Indkomne arkivalier i 2016
2017 80   Billeder fra Lindknud
2018 5 Aage Søgaard Andersen Jordemoderboligen i Hulkær
2018 10 Kronik i Vestkysten 13.marts 1951 af “Skorem” Min barndomsby, Brørup
2018 15 Andreas Bruun Udstilling på Sønderskov om andelsvirksomheder
2018 20   Studietur til Aarhus med Sydvestjyske Arkiver
2018 26 Niels Storm Nielsen (1908-2001) Min barndom
2018 40 Andreas Bruun Mindestenen for Statsgældsdirektør Peder Otto Albert  Andersen og Hustru i Bøgeskov plantage
2018 44 Jens Peter Welling og Wilhelm Schmidt En buste – og et skolejubilæum
2018 48 Indleveret til arkivet af Petra Skjøth i 2006 Tiden i Folding
2018 54 Andreas Bruun Rationeringer og andre indvirkninger på hverdagslivet i et almindeligt sogn under 1. verdenskrig 1914 – 18
2018 63   Indkomne Arkivalier i 2017
2018 65   Artikler bragt i Lokalhistorisk Arkivs årsskrifter 1973 – 2017
2019 1   Indholdsfortegnelse og Indkomne arkivalier 2018
2019 2   Foreningens officielle navn
  4   Foreningsbestyrelsen
2119 5   Mysteriet om “Skorem” er løst
2019 7 Solveig Vestergaard Laugesen Kommentar til et billede i årsskriftet 2018
2019 15 Magny Dalsgaard Brørup Svømmebad
2019 21 Andreas Bruun Ejner Grejsens stensamling
2019 26 Andreas Bruun Arkivernes dag 2018 den 11.11.2018
2019 33 Arne Skaarup Thygesen Russiske krigsfanger
2019 35 N. Storm Nielsen Fra min fars unge dage omkring århundredeskiftet 1800 – 1900
2019 45 Vagn Storm Brugsuddeler-brødrene fra Vittrup
2019 47 Birthe Simonsen Birthe Simonsens skoletid i København 1957-67 og om hvordan hun havnede i Lindknud
2019 51 P.L. Clausen Afstemning den 10. februar 1920
2019 56 Andreas Bruun Byvandring 7. august 2018 i Okslund
2019 60   Harbjerghus’ endeligt
2019 65 Andreas Bruun/Nanna N. Iversen Hovborgvej 5 og 7 i Lindknud
2019     Artikler bragt i Lokalhistorisk Arkivs årsskrifter 1973-2018
2020 1   Indholdsfortegnelse
2020 2   Foreningsbestyrelsen
2020 3-4   Foreningsbestyrelsen
2020 5 Aage Søgaard Andersen Tirslund Cementstøberi
2020 7 Hans Jørgen Lyck Larsen Lindknud og besættelsestiden – set med et barns øjne
2020 12   Nogle facts om tyskernes besættelse af Vittrup Baun, supplement til Børge Pedersens barndomserindringer fra krigens tid
2020 16   Erindringer fra krigens tid 1940 – 1945
2020 22   En kvinde som sognerådsformand
2020 31 Else Rødsgaard Jensen f. Lamp Erindringer gennem et langt liv
2020 36 Aage Søgaard Andersen Tirslund Skolehus
2020 39 Agronom Niels Erik Hansen Det lille hus på heden – “På strejftog i historien”
2020 48 Leif Vest Pedersen En københavnerdreng kom til Brørup
2020 54 Vagn Smed Marshall-hjælpen
2020 56 Karl Christensen Den hundredårige, der sprang ud i faldskærm
2020 60 Aage Søgaard Andersen De Tuesbøl smede
2020 66   Fra Glarbjergs glasplader
2020 67   Indkomne arkivalier i 2019
2020 68   Artikler bragt i Lokalhistorisk Arkivs årsskrifter 1973-2019
2021     På grund af Corona Pandemien er der ikke udkommet et årsskrift
2022