Medlemskab

Man kan støtte lokalarkivets daglige drift ved at være medlem.

Kontingentet er 100 kr. om året pr. husstand incl. årsskriftet

Der kan betales på følgende måder:
Direkte henvendelse på arkivet i dets åbningstid torsdag fra 15 – 17.
Eller ved at indsætte beløbet på foreningens konto i Frøs Sparekasse, Brørup
Regnr. 7571 kontonr.  000-037-8925  –   MobilePay: Box82124. Det er vigtigt med Boks foran, da indbetalingen ellers vil blive registreret forkert.