Nyt fra Arkivet

Arkivet er lukket indtil videre på grund af Corona restriktioner. Generalforsamlingen for 2021 udsættes til 2022. Der udkommer heller ikke et årsskrift i 2021, og kontingent for 2021 opkræves heller ikke, så medlemskortet for 2020 gælder også i 2021. 

Venlig hilsen fra arkivet og bestyrelsen